Naar Receptuur helpdesk

Vraag

Gepost op: 6 maart 2013

Ik heb een bereiding te maken met isosorbidedinitraat als een 1% crème voor de behandeling van anale fissuren. Ik meende mij een richtlijn te herinneren dat deze crème absoluut niet in een

tube mag afgeleverd worden (reactie met aluminium?) maar dat ze in pot moet en de patiënt geen kanule kan gebruiken maar moet werken met vingerlingen.

Antwoord

In het TMF zal ook een zalf worden gepub liceerd op basis van isosorbidenitraat. Ik meen mij niet te herinneren dat gedurende de bespreking van deze monografie deze punten aan bod zijn gekomen. Ik moet wel opmerken dat de samenstelling van het TMF volledig watervrij zal zijn!! Interactie met de verpakking zal hierdoor waarschijnlijk quasi nihil zijn?
Wat het gebruik van een canule betreft kan ik mij voorstellen dat deze de letsels kan irriteren eventueel zelfs vergroten. Aanbrengen met behulp van de vinger, die om hygiënische redenen in een vingerling is ingepakt, kan zeer omzichtig gebeuren.