Naar Receptuur helpdesk

Vraag

Gepost op: 6 maart 2013

Problemen met een lotion met nystatine, erythromycine en hydrocortison: Nystatine 2400000 U Erythromycine base 2% Locoid Crelo 100 ml melk UG 1xdag 'savonds op de

vlekjes op het hoofd (jongen 14 jaar)
Deze samenstelling werd door een dermatoloog voorgeschreven, die zich niet bewust is van de beschreven onverenigbaarheden tussen erythromycine en hydrocortisonbutyraat. Moeten we hem van deze op de hoogte brengen zodanig dat dit in de toekomst niet meer voorgeschreven wordt? Heeft het nut om deze activa zo te combineren? In de vraagbox wordt aangeraden een lotion te bereiden met erythromycine en deze afwisselend te gebruiken met Locoid Crelo. Immers bij zure pH (Locoid Crelo(met citroenzuur)) ontbindt erythromycine snel. Anderzijds zijn esters van corticosteroiden zoals hydrocortison(17)butyraat niet stabiel in alcalisch midden. Maar wat dan met de nystatine? Samen met erythro in een lotion? Nystatine werd ook nog als specialiteit siroop voorgeschreven (2x2ml/dag).

Antwoord

Best de hydroalcoholische lotion met erythromycine uit het TMF bereiden en aan deze lotion 1% hydroxypropylcellulose 400 toevoegen teneinde de viscositeit te verhogen zodat nystatine kan worden gesuspendeerd. Immers nystatine heeft zijn maximale stabiliteit bij een pH van 6 à 8.
Over het nut van de combinatie van deze verschillende producten kunnen we weinig positiefs zeggen. We moeten verwijzen naar de reactie van Apoth. M. Dooms bij vraag 895. Dit voorschrift is een tweede voorbeeld van een "altijd prijs" samenstelling. De arts zou moeten weten dat deze combinatie niet ideaal is. Maar misschien is hij einde raad ??