Naar Receptuur helpdesk

Vraag

Gepost op: 6 maart 2013

Podofylline hars: het gebruik wordt niet aanbevolen voor gebruik in de eerste lijn. Hebt u kennis van een geschikte formulering voor het gebruik van podofyllinehars in de tweede lijn, en het correcte gebruik

ervan?
In de Folia Pharmacotherapeutica juni 2001, nr. 28(6), 54, wordt het gebruik van podofyllotoxine en podofylline beschreven bij condylomata acuminata: Podofyllotoxine 0.5%-oplossing of 0.15% crème. Er is vandaag geen geautoriseerde grondstof beschikbaar zoadat het in de praktijk niet kan worden bereid.

Antwoord

Er zijn een aantal mogelijheden
  1. een eenvoudige oplossing van 25% podofylline hars in vloiebare paraffine
  2. een tinctuur van 3.65% podofylline in alcohol 90°
  3. een collodium 5, 20, 25%
    Voor de 5% wordt 24g antiseptische oplossing (AO) toegevoegd en 71g collodion elasticum PB V; Voor de 20% 20g AO en 60g collodion elasticum maar blijkbaar zonder ricinusolie (waarom ?); Voor de 25 % 19g AO en 56g collodion elasticum maar blijkbaar zonder ricinusolie.
    Ik garandeer niet dat het podofylline hars in 1,2 en 3 volledig oplost !
  4. een 20 % zalf in vaseline
Voor het gebruik wordt vermeld het omliggend weefsel af te dekken met vaseline en de podofylline na 4 uur te verwijderen.

Ik moet eindigen met volgende aanbevelingen bij de bereiding: draag handschoenen en bril; vermijd stofvorming en maak de werkplaats proper met water en zeep! Immers podofylline kan ernstige irritatie veroorzaken bij inademing en contact met ogen en huid.