Naar Receptuur helpdesk

Vraag

Gepost op: 13 april 2013

Kan u me de maximale houdbaarheid van de oplossing van Dakin mededelen ?

ik gebruik de samenstelling van het Nationaal Formularium V, verwijzend naar PB IV: 1. Chloraminum 2 2. Aqua 998 : "Wanneer 'Dakin's vloeistof' wordt voorgeschreven, is 'Chloramineoplossing' af te leveren.

Antwoord

Er is veel te schrijven over de chloramine-oplossing; Vooreerst wil ik opmerken dat ik een meer geconcentreerde samenstelling heb opgenomen in mijn boekje Galenisch Formularium. In het boekje wordt een 0,5 % oplossing beschreven. Ik vermoed dat een hogere concentratie wordt voorgesteld omwille van een betere activiteit. 

In mijn zoektocht naar gegevens over de stabiliteit van de Carrel-Dakin oplossing heb ik een monografie teruggevonden in een Formularium van Duitse Ziekenhuisapothekers.  Twee concentraties worden beschreven :

1. 0,1 % te gebruiken als desinfecterende spoelvloeistof voor mond, blaas en vagina

2. 2 % te gebruiken voor wondreiniging.

De 0,1 % oplossing wordt verpakt in brtuinrode flessen met een polyethyleen of -propyleenstop van 500 ml. Deze verpakking krijgt een houdbaarheid van 2 jaar mits bewaring in het donker. Voor de 2 % oplossing wordt dezelfde verpakking gebruikt maar van slechts 200 ml. Deze fles krijgt ook een houdbaarheid van 2 jaar. Bij de rubriek houdbaarheid wordt telkenmale duidelijk verwezen naar de verpakkingsvorm !!

Ik zou dezelfde regels hanteren voor de oplossing beschreven in het NF en in het Galenisch Formularium