Terug naar zoekresultaten

Vraag

Gepost op: 5 februari 2023

Hoe kan ik de hoeveelheid noodzakelijke hulpstof exact uitrekenen?

Bij het maken van capsules is het bepalen van de hoeveelheid hulpstof vaak arbitrair en weinig exact. We kijken visueel naar het volume poeder wat het in een klokglas of maatcilinder inneemt. Daarna is het nog moeilijk om geometrisch te mengen.

Antwoord

Bij het bepalen van de hoeveelheid hulpstof voor bepaalde capsulematen kan men redelijk eenvoudig te werk gaan op basis van de tapped density van het poeder. De tapped density van een poeder is steeds hetzelfde (doch kan varieren per lot) in tegenstelling tot de bulkdensiteit. 

De tapped density van een product staat bij sommige grondstoffengamma's vermeld op de verpakking (zoals bij FSA en Magis Pharm). Mocht uw grondstofleverancier deze informatie niet vermelden kan u gebruik maken van een goedkoop toestel zoals een Densitometer

De berekening gebeurt eenvoudig door: 

- volume noodzakelijk van de capsules

- volume dat het actief inneemt (door massa gedeeld door de tapped density te doen)

- Restvolume te vermenigvuldigen met de tapped density van de hulpstof.

Om deze berekening te vereenvoudigen kan u deze excel hanteren.