Naar Receptuur helpdesk

Vraag

Gepost op: 6 oktober 2021

Een rifampicine siroop met lange houdbaarheid

Is het mogelijk rifampicine suspensie te maken met een langere houdbaarheid, aangezien onze patiënt dit gedurende meerdere maanden moet nemen.

In de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent maakt  men rifampicine in Syrspend maakt, houdbaarheid 60 (!) dagen. Maar Syrspend is zeer duur . 
We maken de suspensie nu cfr TMF, die een houbaarheid geeft van 1 week.  We hebben enkele wijzigingen aan de TMF formule aangebracht : guargom ipv xanthaangom, en een iets grotere hoeveelheid sirupus simplex en natrium sacharinaat.  Houdbaarheid die we hierop gezet hebben is 30 dagen in de koelkast (maar de voorgeschreven hoeveelheid is telkens na 20 dagen al opgebruikt).  Het kindje heeft geen probleem met de smaak

Antwoord

Een eerste mogelijkheid is de 1 % rifampicin suspensie van de USP


Empty the required number of capsules into a suitable mor- SPECIFIC TESTS tar, or use Rifampin powder. If necessary, gently crush the capsule contents with a pestle to produce a fine powder. ADDITIONAL REQUIREMENTS Add 2 mL of Syrup to the mortar, and triturate until a • PACKAGING AND STORAGE: Package in a tight, light-resis- smooth paste is formed. Add 10 mL of Syrup, and triturate tant glass or plastic prescription bottle with a child-resis- to form a suspension. Continue to add Syrup until 80 mL tant closure. Store at controlled room temperature. has been added. Transfer the contents of the mortar, • LABELING: Label it to state that it is to be well shaken. stepwise and quantitively, to a calibrated bottle. Add Label it to state that it contains 50 mg of rifampin per Syrup in portions to rinse the mortar, and add the rinses to the bottle. If necessary, add Citric Acid or Sodium Citrate to adjust to a pH of 5.0. Add a suitable flavor if desired. • Add sufficient Syrup to bring the preparation to final volume. Shake vigorously.

BEYOND-USE DATE: NMT 30 days after the date on which it was compounded

Een tweede mogelijkheid is deze uit het artikel 

Stability of rifampin in two suspensions at room temperature door M. C. Nahata, R. S. Morosco and T. F. Hipple

Two suspensions of rifampin were prepared. Suspension A was prepared by mixing i.v. rifampin solution (Rifadin, lot No. 014 A, Marion Merrell Dow) in simple syrup (lot No. 13291, Humco). Suspension B was prepared by triturating the capsule contents (Rifadin, lot No. 9760 AD, Marion Merrell Dow) in syrup into a paste in a mortar and pestle, adding syrup, retriturating the slurry, and then adding remaining syrup while mixing. The expected concentration of rifampin in each suspension was 10 mg/mI.

The physical appearance of the two suspensions differed to some degree. Suspension A was a dark redorange form without visible particles. Suspension B was lighter in colour than A, and contained visible particles.

De suspensies waren stabiel gedurende 8 weken bij kamertemperatuur

In het artikel : Stability of 1 % rifampin suspensions prepared in five syrups dppr C.C. Krukenberg, P.G. Mischler, E. N. Massad, L.A. Moore, and A.D. Chandler

De houdbaarheid was 4 weken zowel bij kamertemperatuur als in de koelkast. 

Gezien de controle van de pH gaat de voorkeur naar de suspensie bereid volgens de USP  met een houdbaarheid van 4 weken. 

Beantwoord door
R. KINGET