Verplichte materialen in de apotheek

Bijlage 3 van het KB van 21 januari 2009 (updag 06-04-2018) geeft een lijst met toestellen en instrumenten die zich ten allen tijde in de apotheek moeten bevinden. Deze lijst bevat materiaal dat voornamelijk voor de bewaring en bereiding van geneesmiddelen gebruikt wordt. Het uitbesteden van magistrale bereidingen ontslaat de apotheker niet van de verplichting over het verplichte materiaal te beschikken.

  -Een magnetische roerder met verwarmingselement dat kan dienen als warmwaterbad en bijhorende magneetroerstaafjes
  - een stel van 6 porseleinen of metalen schalen;
  - 3 horlogeglazen van geschikte diameters;
  - 2 druppeltellers;
  - 2 zeven in zijdedraad of metaaldraad, met een opening van 0,15 mm en 0,30 mm;
  - een stel van drie trechters in inert materiaal;
  - flessen in wit glas en bruin glas, druppeltellerflesjes, flesjes met veiligheidsdop, druppelbuisjes, zalfpotjes, dozen, gelatinecapsulen, enz. en in het algemeen, al de recipiënten voor de correcte bewaring en de aflevering van de geneesmiddelen;
  - een stel maatcilinders van 10 tot 100 mL;
  - een passend stel gladde vijzels met aangepaste stampers;
  - een vorm voor zetpillen voor zuigelingen, kinderen en volwassenen;
  - wit filtreerpapier;
  - [een reek pipetten van 1mL tot 10mL], geijkt op 1/10 mL (ERRATUM, zie B.St. 02-05-2018, p. 37259)
  - een stel van 4 spatels van verschillende grootte;
  - een thermometer van -10° C tot 110° C, met schaalverdeling in graden;
  - een reeks bekerglazen van 50 tot 1000 mL;
  - 1 steriel flesje en 1 steriele filter voor oogdruppels;
  - pH indicatorpapier met een resolutie van een halve eenheid;
  - een stel gepaste vormen voor het afvullen van capsulen;
  - een toestel voor het vullen van zalftubes;
  - een driewalsmolen voor zalven;
  - een koelkast met een gecontroleerde temperatuur van 2° C tot 8° C;
  - een zalfplaat;
  - een homogenisator die tenminste 30 mL kan homogeniseren;
  - eén of meerdere weegschalen om op een adequate manier alle wegingen voor de bereidingen in de apotheek uit te voeren, volgens de toepasbare reglementering;
  - per type weegschaal, ten minste 1 erkend ijkgewicht, aangepast aan de capaciteit van de weegschaal, met nauwkeurigheidsklasse F1 per weegschaal;
  - een glazen roerstaaf;
  - ten minste één conische kolf van 250 mL.
  Indien in de apotheek steriele bereidingen met uitzondering filtreerbare wateroplossingen worden gemaakt moet tevens een werkbank met laminaire flux aanwezig zijn."