Via deze link vindt U een excell bestand dat U toelaat op basis van de ingegeven parameters automatisch een berekening te doen van onder- en bovengrens. Op deze manier kan U de conformiteit van capsules, poeders en zetpillen eenvoudig na gaan.

Auteurs: Apr. K. Cocquyt en medewerkers