RECEPTUUR:
Diltiazem wordt gebruikt in een concentratie van 2% in een vette crème of in een gel. De vette basis verdient de voorkeur. Deze biedt nl. een bijkomende bescherming voor de anale mucosa. Ze is tevens eenvoudiger aan te brengen. De gel heeft als nadeel potentieel irriterend te zijn voor het anale slijmvlies. Op dit ogenblijk is er geen enkele specialiteit met topisch diltiazem op de markt. Een bereiding is dus noodzakelijk.
Het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF)vermeldt in tegenstelling tot andere wetenschappelijke referenties geen enkele formule met diltiazem.
Hierna volgen enkele algemene opmerkingen in verband met magistrale bereidingen op basis van diltiazem vooraleer een overzicht te geven van de verschillende formules.
• Diltiazemhydrochloride is lichtgevoelig. Bereidingen moeten buiten de directe invloed van licht gemaakt worden.
• Deze molecule is zeer goed oplosbaar in water. Het is bij gevolg onnodig diltiazemhydrochloride voor het mengen met de zalfbasis op te lossen in water. Het oplossen in de waterige fase van de basis zal spontaan plaatsvinden.
• In België is diltiazem sinds kort beschikbaar als grondstof met analysecertificaat. Voorheen moest de bereiding uitgevoerd worden uitgaande van tabletten met onmiddellijke vrijstelling.
Opzoekingswerk leverde ons de volgende formules op:

Diltiazem 2% lipofiele crème:

Diltiazemhydrochloride  2g
Waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat  98g


Deze bereiding is af te leveren in een tube.

Diltiazemhydrochloridevaselinecrème 2% LNA:

Diltiazemhydrochloride  2g
Vaselinecetomacrogolcrème FNA  98g


Vaselinecetomacrogolcrème FNA, voor 100 g:

etomacrogolwas, emulsifiërend           15g
Vloeibare paraffine 12,5g
Propyleenglycol 10g
Witte vaseline  22,5g
Gezuiverd water 40g


Bereidingswijze van de basis:
-- Verwarm de cetomacrogolwas, de vloeibare paraffine en de witte vaseline tot ongeveer 70°C.
-- Meng de propyleenglycol met het gedistilleerd water en verwarm het mengsel tot ongeveer 70°C.
-- Verwerk het propyleenglycol-water mengsel in de gesmolten massa.
-- Homogeniseer tot afkoeling.
-- Vul het verdampte water aan door gedistilleerd water toe te voegen tot het gewenste gewicht.
-- Lever de bereiding af in een tube.


Diltiazem 2% gel:

Diltiazemhydrochloride 2g
Propyleenglycol 10ml
Hydroxyethylcellulose 4g
Aqua conservans . . . . qs ad 100ml


Bereidingswijze:
-- Bevochtig de diltiazem met propyleenglycol.
-- Voeg hydroxyethylcellulose toe en meng goed.
-- Voeg onder zacht roeren het water toe dat voorafgaandelijk opgewarmd werd tot 70°C.
-- Lever de bereiding af in een tube.

 AUTEUR:

Apr. Valérie Schaus
Centrum voor Farmaceutische
Informatie, CWOA – APB.
Valerie.schaus@apb.be

Overgenomen met goedkeuring uit Farmaceutisch tijdschrift voor België, december 2013.

Het volledige artikel vindt U in de bijlage.