Dit document is een hulpmiddel voor het berekenen van de af te wegen hoeveelheden grondstof voor de bereiding van:

-   2% trituratie foliumzuur

-   foliumzuur capsules (met maximum 10 mg foliumzuur per capsule)

en is gebaseerd op de werkwijze zoals beschreven in de derde editie van het Therapeutisch Magistraal Formularium.

 

In de berekeningen werd rekening gehouden met:

-   het watergehalte van de grondstof (Ph.Eur.: gehalte aan water = 5,0 à 8,5%);

-   de zuiverheid van de grondstof (Ph.Eur.: gehalte aan foliumzuur = 96,0 à 102,0%, berekend op de watervrije stof);

-   een correctie voor het verlies van actieve stof tijdens de bereiding (zoals opgelegd door het TMF bij <10 mg actieve stof per capsule).

U vindt de berekeningsexcel hier.

Door K. Cocquyt