INLEIDING

De bereiding van oogdruppels is in de apotheek sterk afgenomen omwille van de eisen op steriliteit gesteld door de farmacopee. Niettemin heeft het TMF toch een samenstelling voor kunsttranen opgenomen samen met een bereidingswijze, die in apotheekomgeving kan worden toegepast.  Deze procedure kan toegepast worden voor andere voorschriften zoals bv voor een oogdruppel zonder conserveermiddel, die soms in de apotheek wordt aangeboden.

Dikwijls ontmoet de apotheker problemen bij de berekening van de hoeveelheid NaCl of glucose, die moet worden toegevoegd om de oogdruppel isotonisch te maken.

De meest geschikte methode hiervoor is gebruik te maken van het NaCl – equivalent of E waarde, die bv in de Merck Index kan worden teruggevonden. 

Door vermenigvuldiging van de voorgeschreven hoeveelheid met de E waarde wordt het actief bestanddeel omgezet in een osmotisch equivalente hoeveelheid NaCl ( = A mg) . Wetend dat voor 10 ml oogdruppel 90 mg NaCl vereist wordt voor een iso-osmotosche oplossing kan de hoeveelheid nog toe te voegen NaCl worden berekend door de hoeveelheid A af te trekken van 90 .

Wanneer de E waarde niet beschikbaar is, kan een tweede handige methode gebruikt worden met behulp van de waarde van de isotonsiche concentratie van het voorgeschreven geneesmiddel samen met de isotonsiche concentratie van de gebruikte hulpstof, die meestal NaCl  ( 0,9 %) of glucose (5%)  is.

 

 Voorbeeld met E waarde

R/  Atropinesulfaat 1 % f.s.a. 10 ml isotone oogdruppel, zonder bewaarmiddel

 

E waarde = 0,14

Dus

a/      100 mg X 0,14 = 14 mg

b/      90 mg – 14 mg = 76 mg NaCl nog toe te voegen.

 

Voorbeeld met isotonische concentratie

 

De isotonische concentratie van atropinesulfaat = 8,85 % en van NaCl 0,9 %

Dus

a/      8850 mg geven 100 ml isotone oplossing

         100 mg geven 1,13 ml isotone oplossing

b/      10 – 1,13 = 8,87 ml moet nog worden isotoon gemaakt

         hier voor is 8,87 x (900 mg/100) = 79,83 mg NaCl vereist.

 

Nota : beide methoden geven een licht verschillend verwaarloosbaar resultaat . Dit verschil heeft te maken met al of niet rekening houden met de ionisatiegraad.